Temperatura
Parameter Danes Včeraj Ta mesec
Najvišja temperatura °C °C °C
Najnižja temperatura °C °C °C
Razpon temperature 0 °C 0 °C /
Najvišji mesečni temp. minimum / / °C
Najnižji mesečni temp. maksimum / / °C
Največji dnevni temp. razpon tega meseca / / °C
Najmanjši dnevni temp. razpon tega meseca / / °C
Vlaga
Parameter Danes Včeraj Ta mesec
Najvišja vlažnost % % %
Najnižja vlažnost % % %
Razpon vlažnosti 0 % 0 % /
Veter
Parameter Danes Včeraj Ta mesec
Najvišja vrednost 10-minutnega povprečja hitrosti vetra km/h km/h km/h
Najmočnejši sunek vetra km/h km/h km/h
Pot vetra km km /
Padavine
Parameter Danes Včeraj Ta mesec
Količina dežja mm mm mm
Najvišja jakost dežja mm/h mm/h mm/h
Najdaljše deževno obdobje v tem mesecu / /
Najdaljše suho obdobje v tem mesecu / /
Tlak
Parameter Danes Včeraj Ta mesec
Najvišji tlak hPa hPa hPa
Najnižji tlak hPa hPa hPa
Razpon tlaka 0 hPa 0 hPa /